Innocid s pumpou 1 l

Kód zboží:
1753
3%- ný alkoholický roztok Na dezinfikáciu prístrojov, nástrojov a povrchov Návod na použitie:Obsahuje senz... Úplný popis
235,86 Kč
Cena s DPH
Skladem
-+

Popis

3%- ný alkoholický roztok Na dezinfikáciu prístrojov, nástrojov a povrchov

Návod na použitie:Obsahuje senzibilizačné látky. Môže vyvolať alergické reakcie.

Antimikrobiálne spektrum: prípravok má baktericidné, fungicidné, virucidné, sporocidné a tuberkolocidné účinky.

Oblasti a spôsob použitia: prípravok je vhodný na dezinfekčné čistenie umývateľných povrchov. Je použiteľný všade tam, kde je potrebná dezinfekcia čistených plôch. Je tiež vhodný na dezinfekciu rôznych prístrojov a nástrojov. Dezinfekčný roztok nastriekajte na ošetrovaný povrch. Po zaschnutí je ošetrovaná plocha (predmet) z hygienického hľadiska vyhovujúca. Prípravok sa nesmie používať na dezinfekciu pokožky.

Bezpečnostné predpisy: horľavina II. triedy. Pri používaní dodržujte bezpečnostné predpisy, používajte vhodné ochranné pomôcky, nejedzte, nepite, nefajčite. Prípravok používajte len v dobre vetraných priestoroch. Ak sa prípravok dostane na pokožku, umyte zasiahnutú časť pod tečúcou vodou, pri zasiahnutí očí vypláchnite oči väčším množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. 

Skladovanie: skladujte na chladnom, tmavom mieste oddelene od potravín. V originálnom balení, pri skladovaní s predpísanom prostredí je do použiteľnosti 2 roky.

Objem: 1 l