Elektrochirurgie: Co to je, jak funguje a jaké jsou její výhody?

24. Oct 2023
Doba čtení 5 mins
Návody
Elektrochirurgie je v posledních letech stále populárnější, a to nejen mezi lékaři, ale i pacienty. Je to díky její cenové dostupnosti, všestrannému využití a méně invazivním zákrokům. Přečtěte si, jak funguje a proč byste o ní měli uvažovat i vy.
Ručná jednotka na rezanie a koaguláciu pri elektochirurgií

Co je elektrochirurgie a kde se nejčastěji používá?

Elektrochirurgie (nazývaná také radiofrekvenční chirurgie) je založena na použití vysokofrekvenčního střídavého elektrického proudu, který dokáže tkáň rozříznout, vysušit nebo koagulovat (proces, při kterém se záměrně tvoří krevní sraženiny). Používá se především k odstranění tkáně, k vypálení malých nádorů nebo k zastavení krvácení. Díky tomu je elektrochirurgie přesným a účinným nástrojem pro přesnou manipulaci s tkáněmi a cévami. 

Elektrochirurgie se nejčastěji používá v gastroenterologii, všeobecné chirurgii, gynekologii, plicním lékařství nebo dermatologii. Často bývá zaměňována s elektrokauterem, který se od elektrochirurgie liší tím, že nemůže tkáň řezat, ale pouze koagulovat. Elektrický proud totiž zahřívá kovový hrot (kauter), který tkáň spálí nebo sráží krev v cévách. Elektrokauter se nejčastěji používá ke kontrole krvácení při chirurgických zákrocích nebo k odstranění nežádoucí tkáně, například bradavic.

Elektrochirurgický jednotka vhodná pro mikrokoagulačné operace
Zdroj: Bigstock.com

Jak funguje elektrochirurgie?

Celý elektrochirurgický přístroj se skládá z generátoru vysokofrekvenčního proudu, aktivní elektrody a v případě potřeby z uzemňovací podložky. Přístroje obvykle pracují na frekvencích mezi 300 kHz a 2,5 MHz, někdy až 3,5 MHz, což znamená, že již produkují radiofrekvenční (RF) vlny, a proto se elektrochirurgii také říká radiofrekvenční chirurgie. 

Díky vysokofrekvenčním elektrickým vlnám již v buňkách nedochází k depolarizaci - procesu, při kterém jsou buňky aktivovány elektrickým impulsem. V důsledku toho nejsou tkáně, například nervy, zasaženy elektrickým proudem, což snižuje bolest nebo jiné vedlejší účinky. Dochází také k lokalizovanému ohřevu, který umožňuje přesné řezy nebo koagulaci tkáně. Tím se snižuje riziko krvácení během zákroku. 

Elektrochirurgický přístroj se nezahřívá, protože jeho účelem je přesměrovat energii do operovaného místa. Při elektrochirurgii se používají elektrody různých velikostí. To umožňuje soustředit energii s velmi vysokou hustotou na špičku menší elektrody, která se také nazývá aktivní elektroda. Vzniká tak intenzivní molekulární teplo, které může tkáň buď rozříznout, nebo srazit (koagulovat)

Jaký je rozdíl mezi monopolárním a bipolárním zařízením?

Elektrochirurgické výkony lze provádět pomocí dvou hlavních typů přístrojů - monopolárních nebo bipolárních. Liší se způsobem průchodu elektrického proudu tkáněmi a způsobem uzavření obvodu. 

Monopolární elektrochirurgie - vytváří elektrický obvod mezi přístrojem a samostatnou neutrální elektrodou, která je umístěna na jiném místě pacienta. Elektrický proud prochází tkáněmi pacienta a vrací se do neutrální elektrody, čímž se vytvoří uzavřený obvod. Používá se především k hlubšímu pronikání do tkání. 

Bipolární elektrochirurgie - vytváří elektrický obvod mezi dvěma hroty nástrojů, které jsou umístěny blízko sebe v místě, které má být operováno - bipolární pinzeta. Elektrický proud prochází pouze těmito hroty a neprochází celým tělem jako při monopolární chirurgii. Je vhodnější pro detailní řezání v oblastech, kde hrozí poškození okolní tkáně.

Bipolární pinzeta
Zdroj: Bigstock.com

Jaké jsou výhody elektrochirurgie?

 • Minimalizuje krvácení během zákroku.
 • Umožňuje větší přesnost řezu a také jeho úpravu.
 • Nabízí relativně rychlou metodu resekce nebo ablace (mechanické oddělení tkáně).
 • Rány se hojí rychleji díky lokalizovanému a kontrolovanému řezu. 
 • Méně povrchových jizev na kůži.
 • Má všestranné využití v různých oborech medicíny, například v lékařství, urologii, neurochirurgii, plastické chirurgii nebo gynekologii.
 • Přístroje jsou cenově výhodné a mají dlouhou životnost, což může zajistit vysokou návratnost investice v průběhu času. 

Co je třeba dodržovat při elektrochirurgických operacích? 

Stejně jako u podobných přístrojů je i při používání přístroje určeného pro elektrochirurgii nutné mít jasné znalosti základů elektrochirurgie. Měli byste být také schopni upravit nastavení na základě stavu pacienta. 

Pokud chcete zabránit dalším komplikacím u pacienta, měli byste také dodržovat

 1. Vždy začínejte na nejnižším možném nastavení, abyste se vyhnuli zbytečnému dodávání proudu.
 2. Nepoužívejte elektrochirurgický přístroj v těsné blízkosti jiných endoskopických přístrojů a implantovaných životně důležitých zdravotnických prostředků.
 3. Dbejte na správné umístění uzemňovací podložky, protože zajišťuje rovnoměrný rozptyl energie. 
 4. Přístroj pravidelně kontrolujte a nezanedbávejte preventivní údržbu. 


Zdroje