Zakládáte všeobecnou ambulanci?

23. Mar 2021
Doba čtení 6 mins
Návody
Pokud je vaším snem soukromá všeobecná praktická ambulance, shrnuli jsme pro vás několik důležitých bodů, které vás na vaší cestě k vysněné praxi čekají. Celý proces je totiž organizačně i časově velmi náročný a po úspěšném založení začíná boj o první pacienty, tedy vaše zákazníky.
Založenie všeobecnej ambulancie

Praktik i manažér zároveň

Pokud budete chtít vést soukromou praktickou ambulanci, už nebudete jenom praktickým lékařem, ale také podnikatelem, manažerem, marketérem nebo i účetním. Bude muset znát nejrůznější zákony a vyhlášky, abyste se dokázali domluvit s úředníky a zdravotními pojišťovnami. Budete muset vědět, jak získat do své kartotéky nové pacienty.

Kde začať?

Lékaři, kteří už si celým procesem zakládání ordinace prošli, radí, že důležité je si na začátek  zmapovat celou lokalitu, do které byste chtěli umístit svou ambulanci.

 • Udělejte si průzkum, zda a jaké ordinace se v lokalitě nacházejí, kolik je tam praktických lékařů (pomohou vám tom například Googlaps a různé seznamy na internetu).
 • Udělejte si průzkum, zda by mezi místními obyvateli byla poptávka po praktické ambulanci, případně rovnou zjistěte, co jim u současného praktického lékaře vadí a za jakých okolností by přešli k jinému.
 • Zjistěte si také nezávazně stanovisko zdravotních pojišťoven, zda by v dané oblasti podpořily, tedy uzavřeli smlouvu, ještě s jednou ordinací. Většina příjmů praktického lékaře totiž plyne právě ze zdravotních pojišťoven díky kapitačním platbám.
 • Kontaktujte také oblastní sdružení SPL (Společnost praktických lékařů a zeptejte se na jejich názor.
 • Můžete to také nezávazně řešit s krajským odborem pro zdravotnictví. Klidně se jich rovnou zeptejte, zda neví o nějakých vhodných prostorách. Mají totiž přehled o nevyužívaném obecním majetku, který  by mohl být vhodný bez úprav pro novou ordinaci.
Založenie všeobecnej ambulancie
Zdroj: Bigstockphoto.com

Výběr vhodných prostorů

Na krajském úřadě mohou mít přehled o tom, které jejich obecní prostory jsou už schválené hygienou pro provozování ambulance. Pokud by to byl i případ vaší lokality, velká část práce by se vám tak odpadla. Nemuseli byste prostory nechávat upravovat a následně řešit kolaudaci jako zdravotnického zařízení.

 • Při výběru místa se ale zamýšlíte také nad tím, zda vám tam doopravdy budou chodit lidi – zda je potenciální ambulance strategicky umístěná.
 • Mají vaši pacienti kde zaparkovat?
 • Je budoucí ordinace v blízkosti hromadné dopravy?
 • Je místo vhodné i z dlouhodobého hlediska, pokud máte plány, že k sobě třeba přiberete dalšího lékaře a budete mít dvě i více ordinací.
 • Je místo bezbariérové? Dostanou se k vám také vozíčkáři nebo lidé s sníženými pohybovými schopnostmi?
 • Jak velká je čekárna atd.?

Stále musíte přemýšlet jako podnikatel, ne jen jako lékař.

Poruchy zraku

Jak podnikat?

Pokud toužíte po založení vlastní ambulance, máte na výběr hned dvě možnosti podnikání:

 • jako fyzická nebo
 • právnická osoba.

Pokud se rozhodnete podnikat na s. r. o., jako právnická osoba, musíte být připraveni na to, že se vám celý proces o několik měsíců prodlouží. Budete totiž muset postupně navštívit notáře, banku, Finanční úřad, Živnostenský úřad, Obchodní soud... (některé tyto instituce i víckrát). Popřemýšlejte tedy nad tím, zda všechny povinnosti kolem založení nové firmy nesvěříte nějaké, na to specializované, společnosti. Takováto služba není zadarmo, ale ušetří vám čas a nervy a v konečném důsledku peníze. Poznají všechny problémy, které vás mohou potkat a celý proces bude trvat kratší dobu, než kdybyste všechno museli řešit sami.

Může se tedy zdát jednodušší založit si praxi jenom jako fyzická osoba. Celý proces se tak zkrátí. Je to ale lepší? Každému vyhovuje něco jiného. S. r. o. má například tu výhodu, že firma není závislá jenom na vašich lékařských schopnostech, ale můžete bez problémů do firmy přibrat další partnery a zaměstnance. Výhodnější je to také při převodu nebo prodeji praxe.

Výběr vhodného zdravotního zařízení se stává v momentálním konkurenčním prostředí klíčovým faktorem pro správné fungování všeobecné ambulance. Výběrem správných a kvalitních zdravotních přístrojů si budujete vaši konkurenční výhodu.

Založenie všeobecnej ambulancie
Zdroj: Bigstockphoto.com

Další úřední náležitosti

Samozřejmostí je také to, že prokážete způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Po té, co všechno toto povinnosti splníte a založíte firmu, najdete a upravíte prostory, získáte kolaudaci, vám krajská hygienická stanice musí schválit provozní řád. Všechna hygienická nařízení se dozvíte ve Vyhlášce č. 195/2005 Sb.

Založenie všeobecnej ambulancie

Krajský úřad respektive Magistrát hlavního města Prahy (pokud budete působit v Praze) vám zas musí udělit Souhlas s věcným, technickým vybavením, které upravuje vyhláška Vyhláška č. 221/2010 Sb. a následně také registraci nestátního zdravotnického zařízení. Registrací vašeho nestátního zdravotnického zařízení krajským úřadem nebo magistrátem hlavního města Prahy vám vzniká oprávnění k provozování NZZ.

Celý proces se však nekončí, protože ještě budete muset uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami, které pro vás znamenají díky kapitačním platbám velkou část zisku. Další platby od pojišťoven získáváte za různé úkony, které nepatří do kapitačních plateb. Při vystavení ceníku může lékař získat od pacientů také různé přímé platby, které jinak pojišťovna nehradí, jako je třeba za aplikaci injekce, potvrzení pro zbrojní průkaz a podobně.

Konečně můžete začít ordinovat, ale nezapomínejte:

 • Neustále se vzdělávejte ve svém oboru, navštěvujte konference, čtěte odborné články, získávejte také zajímavé informace ze zahraničních zdrojů, pokud ovládáte nějaký cizí jazyk.
 • Informujte se – díky internetu existuje řada zdrojů, kde získáte zajímavé informace od svých kolegů. Například na Facebooku existuje řada skupin, kde si, nejen praktičtí lékaři, mohou vyměňovat zkušenosti, konzultovat zajímavé případy, ptát se na otázky spojené s podnikáním.
 • Přemýšlejte nad co nejefektivnější organizací vašeho pracovního dne, aby u vás v čekárně nevznikaly několikahodinové fronty, za které vás budou vaši klientí proklínat. Uvažujte tedy třeba nad online registrací pacientů na vyšetření neb nad efektivním nastavením ordinační doby.
 • Vybírejte si kvalitní zaměstnance – zdravotní sestry, další lékaři a spolupracovníci. Dbejte na reference a ne jen na nízké platové ohodnocení. Například sestry jsou většinou první, které jsou v kontaktu s pacienty. Často se tak stává, že sestra, která se chová povýšeně k pacientům, je odradí od další návštěvy. Pokud mají na výběr, přejdou pak k jinému lékaři.
 • Informujte pacienty o změnách v ordinačních hodinách, personálních změnách, o očkovacích sezonách a dalších zajímavostech.
 • Investujte do online marketingu – řada lidí hledá lékaře přes Google.cz nebo Seznam.cz. Vytvořte si profil na Google Moje firma a potenciální klienti vás hned najdou jednodušeji.

Přejeme vám hodně štěstí!