Rozhovor: Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně

02. Dec 2021
Doba čtení 4 mins
Rozhovory
Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhají již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk, výzkum a inovace lékařského vybavení. Aktuálně je v registru zapsáno 100 375 dobrovolníků, kteří jsou připraveni zachránit život neznámého člověka. U zrodu Českého národního registru dárců dřeně stál MUDr. Vladimír Koza, který provedl začátkem 90. let jednu z prvních transplantací kostní dřeně v Československu. 
kostnidren

Co je poslaním Českého národního registru dárců dřeně?

 

Český národní registr dárců dřeně řeší dárcovství a transplantace krvetvorných buněk, tedy nábor nových dobrovolníku do celosvětově propojené databáze a samotné vyhledávání vhodného dárce pro konkrétního pacienta. Naše nadace pak řeší financování lékařského vybavení, výzkumu, podpory rodin, kde je nemocný člen, atd.

 

Co je to kostní dreň?

Kostní dřeň je rosolovitá tkáň v dutinách kostí, kde se tvoří všechny druhy krvinek, které potřebujeme pro život. Červené krvinky přenášejí kyslík do tkání a orgánů, bílé krvinky brání organismus proti infekcím, krevní destičky zabraňují krvácení.

 

Je transplantace kostní dřeně jakkoli riziková pro dárce? Případně jak a zda vůbec, to omezí jeho fungování poté?

Rizika odběru kostní dřeně i krvetvorných buněk jsou u zdravého člověka naprosto minimální. Platí politika tzv. zero risk, tedy, aby od nás dárce odcházel naprosto v pořádku. I proto jsou vstupní kritéria pro registraci tak přísná a vzít můžeme jen zdravé zájemce.

 

Jak probíhá proces darování kostní dřeně?

Dárci mohou být odebrány krvetvorné buňky dvojím způsobem. Buď klasickým odsátím jehlou z kosti pánevní nebo přímo ze žilní krve procesem, kterému se říká separace. V obou případech jde o darování tzv. kmenových krvetvorných buněk, které dokáží po převodu u pacienta zajistit kompletní obnovu krvetvorby (registr.kostnidren.cz/darci/jak-se-dren-daruje/ ).

Za normálních okolností sídlí kmenové krvetvorné buňky téměř výhradně uvnitř kostí a v krvi jich je velmi málo. Z kostní dřeně je můžeme získat jednoduchým odsátím z dutiny kostí v celkové narkóze. Chceme-li je získat přímo z krve, je potřeba je nejdříve namnožit a vyplavit z kostní dřeně do krve pomocí tzv. růstového faktoru krvetvorby. Vyplaví-li se kmenové buňky pomocí růstového faktoru do krve, můžeme je odtud bezpečně odfiltrovat pomocí přístroje, kterému se říká separátor krevních elementů a který se běžně používá na transfuzních odděleních k odběrům plazmy nebo krevních destiček (bez narkózy). Z hlediska pacienta je někdy výhodnější transplantovat přímo kostní dřeň, jindy pak kmenové buňky získané separátorem. Zásadní slovo má ale dárce, který si svobodně zvolí způsob, který mu lépe vyhovuje, a jeho přání musí být respektováno.

 

Jana Navrátilová

Kdo je vhodný adept ke vstupu do registru?

Každý, kdo splňuje základní podmínky, tedy je mladý (než oslaví 36. narozeniny), váží více jak 50 kilo a je zdravý (bez trvalé medikace, nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie). Podrobně: registr.kostnidren.cz/vstup-do-registru/kdo-muze-a-kdo-nemuze-byt-darcem/

 

Kolik má pacient času na to, aby si našel vhodného dárce?

To je velmi individuální, někdy máme měsíců jen pár, jindy klidně rok.

 

Rozlišuje se kostní dřeň Čechů od jiného etnika? Je proto důležité mít v registru i cizince?

Ano, registr potřebujeme co nejpestřejší. I proto jsou ale všechny registry na světě propojeny, lékaři tak mohou vybírat i dárce ze zemí, kde jsou jiná etnika zastoupena ve větší míře.

 

Vaše nadace také poskytuje finanční granty. Komu jsou určeny?

Naše nadace finančně podporuje výzkum, rodiny transplantovaných, nákup lékařského vybavení a podobně.

 

Jak byste vyzvali nebo povzbudili lidi k darování kostní dřeně?

Každý, kdo se k nám přidá, daruje naději – naději na záchranu života. Reálně je totiž pro pacienta vhodné a kostní dřeň daruje jen 1 % ze všech zaregistrovaných. Proto potřebujeme registr co největší. Lékaři pak mají větší šanci, že najdou toho pravého pro každého pacienta…

 

Jak vás může veřejnost podpořit?

Jak vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně? registr.kostnidren.cz/prubeh/ Nemůžete vstoupit, a přesto chcete pomoci? Podpořte naši nadaci: nadace.kostnidren.cz/

darcovství kostni dřene

Autor: MgA. Klára Conková, Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně