Rozhovor: Nemocnice Havlíčkův Brod

25. Mar 2021
Doba čtení 7 mins
Rozhovory
Historie nemocnice v Havlíčkově Brodě se píše od roku 1897.
Nemocnice Havlíčkův Brod

1. Mohli byste nám na úvod říct něco blíže o vaší nemocnici?

Historie nemocnice v Havlíčkově Brodě se píše od roku 1897. Je jednou z pěti nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a v poskytování svých služeb má nadregionální charakter. Naši zdravotníci úzce spolupracují s odborníky fakultních nemocnic. Nemocnice disponuje 534 lůžky na 19 odděleních -interna, chirurgie, ortopedie, neurologie, dětské, hemodialýza, anesteziologicko-resuscitační oddělení, gynekologii a porodnice, urologie, ušní-nosní-krční, oční, centrální operační sály s centrální sterilizací, onkologie, plicní, oddělení následné péče a rehabilitace, infekční, rehabilitace,  nemocniční lékárna s vlastní přípravou cytostatik a kožní ambulance. Na velmi dobré odborné úrovni jsou vybavena komplementární pracoviště, jako je radiodiagnostické oddělení, oddělení společných laboratoří, hematologicko-transfuzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.

Nemocnice má vytvořeny dobré podmínky pro lékařskou i ošetřovatelskou péči o nemocné a splňuje požadavky, které jsou kladeny na zdravotnické zařízení 21.století. Dlouhodobě jsme akreditovaným zařízením u SAK o.p.s.

2. Kolik máte zaměstnanců a jaké služby provádí vaše nemocnice nejčastěji?

Aktuálně máme 1051 zaměstnanců. Na otázku jaké služby poskytujeme nejčastěji se nedá odpovědět, neboť všechna oddělení jsou k dispozici 24 hodin denně. Vyhlášeným oddělením je oddělení ortopedicko-traumatologické, jehož lékaři se podíleli na vývoji nového implantátu, který prozatím v Česku nebyl vyráběn. Jde o plně modulární implantáty, které se používají jako náhrada při degenerativním onemocnění kořenového kloubu palce ruky. Obdobný implantát CMC skloubení do roku 2013 tedy nebyl v Česku vyráběn. Ročně lékaři provedou přes 2300 operací, ať už jde o velké endoprotetické výkony / TEP kyčle, kolene, ramena / nebo artroskopie. V ortopedických ambulancích je ročně ošetřeno 25 tisíc pacientů.

Dalším vyhlášeným oddělením je gynekologicko-porodnické. Dlouhodobě se u nás uskuteční v porovnání s dalšími nemocnicemi v Kraji Vysočina největší počet porodů za rok - v průměru 1450 porodů. Maminky k nám jezdí porodit z celé republiky i ze Slovenska. Aktuálně jsme v měsíci červenci 2019 udělali zaznamenali rekord v počtu porodů za měsíc - narodilo se u nás 160 dětí. Na porodnici navazuje supermoderní perinatologické centrum pro nedonošené a nemocné novorozence, kde jako jediní v republice nabízíme při hospitalizaci matky s dítětem po celou dobu i přítomnost otce či osoby blízké. Máme pokojíčky hotelového typu s umístěným inkubátorem a potřebným zázemím zdravotnické techniky.

Nemocnice Havlíčkův Brod

3. Chybí vám zaměstnanci v nějaké oblasti zdravotnictví?

Vzhledem k dlouhodobě situaci českého zdravotnictví i u nás chybí lékaři některých specializací. Aktuálně se snažíme získat primáře ORL oddělení, nedostatek lékařů se specializovanou způsobilostí pociťujeme i na dalších odděleních jako je interní či dětské oddělení.

4. Kolik máte v průměru za rok hospitalizovaných pacientů? Ve kterém období během roku je těchto lidí nejvíce?

Ročně je u nás hospitalizováno kolem 19 tisíc pacientů, ambulantně ošetřeno 230 tisíc pacientů a uskuteční se přes 11 tisíc operací. Nedá se říci, že by některý měsíc byl náročnější na hospitalizace, ale letní měsíce každoročně přinesou velké zatížení úrazových ambulancí a zvýší obložnost některých oddělení.

Nemocnice Havlíčkův Brod

5. Vzrostl počet hospitalizovaných pacientů za poslední roky?

Ne, aktuálně nám počty hospitalizovaných pacientů mírně poklesly, důvodem může být i snaha některé diagnózy řešit jednodenními výkony /malé ortopedické a chirurgické výkony / či domácí léčbou. Celá řada pacientů upřednostňuje častější docházení do ambulance než hospitalizaci, a to z důvodu pracovního vytížení. A my se jim snažíme vyhovět například podáváním infúzní terapie na neurologickém oddělení v rámci zřízeného stacionáře.

6. Dělá vaše nemocnice nějaké speciální vyšetření nebo má specialistů, jejichž jiné nemocnice nemají?

Naše nemocnice je velice moderně vybavené zdravotnické zařízení, aktuálně naši diagnostiku doplnilo nové pracoviště magnetické rezonance.

Magnetická rezonance přináší s sebou jiné možnosti vyšetření, než jaké jsme měli dosud k dispozici díky CT či gama kamerám. Hlavní výhodou je vyšší schopnost rozlišení složek měkkých tkání a absence rentgenového záření. Pacientům přináší výrazné zkrácení čekací doby a konec cestovat pacientů z Havlíčkobrodska do jiných zdravotnických zařízení. Aby mohlo pracoviště vzniknout, musela nemocnice přistavět adekvátní prostor k hlavní lůžkové budově s přímou návazností na radiodiagnostické oddělení. Samotný přístroj pak byl financován z projektu IROP, stavbu zafinancoval zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina. Pořizovací cena přístroje včetně servisu byla 31 656 020,- Kč s DPH. Stavební investice dosáhla částky 14 mil. Kč včetně DPH.

Širokou nabídku výkonů nabízí naše oční oddělení - vůbec první v ČR jsme v roce 2011 pacientovi implantovali trifokální čočku. Velké úspěchy sklízí naše Centrum pro závislé na tabáku a mohli bychom pokračovat dále.

7. Máte na plánu realizaci nějakých nových projektů? V jakém stavu jsou přípravy na jejich realizaci?

Aktuálně realizujeme projekt opravy heliportu na střeše hlavní lůžkové budovy. Po více jak dvaadvacetiletém provozu je přistávací plocha pro vrtulníky letecké záchranné služby na střeše chirurgické a gynekologické budovy v nevyhovujícím stavu. Tato část nemocnice byla uvedena do užívání v květnu 1996 a od té doby se zde prováděla pouze běžná údržba a menší opravy. V minulém roce zde provedl revizi heliportu Úřad pro civilní letectví ČR a po podrobnější prohlídce plochy bylo zjištěno, že je nutné provést opravu střechy i heliportu. Práce začaly v červnu a měly by skončit v září letošního roku. Rozpočtové náklady na rekonstrukci střech a heliportu představují částku 8,2 mil Kč včetně DPH. V letošním roce ještě zavedeme nový parkovací systém v areálu nemocnice, který by měl zlepšit dopravní situaci. Přes prázdniny proběhla rekonstrukce pavilonu onkologie.

8. Proč si podle vás pacienti vyhledávají na hospitalizaci či jiné vyšetření právě vaši nemocnici?

Dlouhodobě provádíme průzkum spokojenosti zaměstnanců i pacientů. Pacienti u nás oceňují zejména vstřícný a stabilní personál, krásné prostředí, které se snažíme barevně, výstavami fotek a obrazů, a dalšími prostředky udělat co nejpříjemnější. Dále kladně hodnotí moderní vybavení pracovišť a stravu.

Nespornou výhodou našeho zdravotnického zařízení je, že některá oddělení jsou díky vysoce erudovanému týmu lékařů dlouhodobě vyhledávaná pacienty z širokého okolí, nejen Kraje Vysočina. Vstřícné jsou v porovnání s jinými nemocnicemi i kratší objednací lhůty na některá vyšetření či operační výkony.

Z mého pohledu jsou jednoznačnou devizou naší nemocnice skvělé interpersonální vztahy a to, že děláme svoji práci s láskou a baví nás.

Autor článku: Petra Černo, tisková mluvčí ONHB

Nemocnice Havlíčkův Brod - Petra Černo