OZ Skutočné obete: Stovky pozostalých spojených naprieč celým Slovenskom

07. Sep 2023
Doba čtení 3 mins
Rozhovory
Združenie Skutočné obete založili Lenka Straková spolu so sestrou Luciou Ďurajkovou na jar 2021 po osobnej tragickej skúsenosti - smrti vlastnej mamy, ktorá zomrela na covid. Vytvorili podpornú skupinu pre rodiny obetí. V súčasnosti spolu s ďalšími dobrovoľníkmi, vrátane psychologičky, spájajú stovky priamych pozostalých naprieč celým Slovenskom. 
OZ skutočné obete

1. Aký je hlavný cieľ OZ Skutočné obete?

Zmiernenie tragických následkov pandémie Covid-19. V našich začiatkoch bolo našou najväčšou úlohou a výzvou pomôcť príbuzným obetí, spolu s profesionálnou psychologickou podporou vytvoriť priestor na zdieľanie smutných skúseností, osobných tragédií, na vyrovnávanie sa so stratou blízkeho.

Na Slovensku niet rodiny, ktorá by pandémiou nebola vážne zasiahnutá, či už ide o ekonomickú stabilitu, vzdelanie detí alebo sociálnu izoláciu. Dlhodobo sa preto zároveň usilujeme, aby sa na pandémiu, jej priebeh a katastrofálne následky na ľudské životy a spoločnosť ako takú nikdy nezabudlo a aby sa toto obdobie správne interpretovalo.

2. Akým aktivitám sa venuje Vaše občianske združenie?

• Iniciovali sme výstavbu pamätníka obetiam pandémie, ktorý bude stáť v Bratislave v areáli Nemocnice Ružinov. Výsledná podoba pamätníka vzišla z medzinárodnej súťaže, obete pandémie budú pripomínať vlny na Ružinovskom jazere  - vizualizácie si môžete pozrieť tu https://skutocneobete.sk/aktivita/obete-pandemie-budu-pripominat-vlny-hladine-jazera-vznikne-pamatnik-ktory-po-dlhych-rokoch-vzisiel-zo-sutaze-na-umelecke-dielo/. 
• Podarilo sa nám presadiť vyhlásenie dňa 6. marca (prvý potvrdený prípad koronavírusu na Slovensku) za „Pamätný deň obetí pandémie Covid-19“.
• Poskytujeme krízovú intervenciu a psychologickú terapeutickú pomoc pre pozostalých.
• Bojujeme za scitlivenie rozhádanej spoločnosti i médií, poukazujeme, že obete epidémie nie sú len čísla v štatistikách a neosobné „úmrtia“.
• S MZ SR sme vyrokovali povolenie návštev covidových pacientov a možnosť rozlúčky v terminálnych štádiách, ktoré boli v prvej a druhej vlne úplne zakázané.  
Budujeme Živé pietne miesta po celom Slovensku – vysádzame unikátne spomienkové lipy.  Doposiaľ sme vysadili 35 týchto výnimočných stromov v mestách a obciach (Senec, Púchov, Banská Bystrica,
Žilina, Zvolen, Lučenec, Michalovce, Košice, Nové Zámky, Bratislava, Čadca, Kľak, Detva a iné...) a pokračujeme ďalej.

Covid občianske združenie

3. Na aké úspechy Vášho občianskeho združenia ste najviac hrdí?

Jedným z najvýznamnejších úspechov je vyhlásenie 6. marca za oficiálny Pamätný deň obetí pandémie Covid-19.  Pandémia je významná historická udalosť a kríza, ktorá raz bude v učebniciach globálnej histórie nielen ako medicínsky míľnik, ale hlboká kríza ideí, hodnôt, demokratických zriadení či hraníc ľudských práv a slobôd. Mali by sme si ju, pri príležitosti pamätného dňa, každoročne pripomínať práve preto, aby sme dokázali všetky jej negatívne dopady správne pomenovať, interpretovať a poučiť sa. Tragické pandemické obdobie by malo zostať v kolektívnej pamäti národa.

4. Ako Vás môžu podporiť občania SR?

Činnosť nášho OZ ako aj výstavbu pamätníka obetiam pandémie môžu záujemcovia podporiť priamym príspevkom alebo 2% z dane:
https://skutocneobete.sk/ako-pomoct-2-percenta/
Všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu.

Autor: Lenka Straková
predsedníčka správnej rady
OZ Skutočné obete

Lenka straková