Měření EKG: jak funguje a jak si ho můžete změřit v pohodlí domova?

26. Jan 2024
Doba čtení 5 mins
Návody
Kardiovaskulární onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Pravidelné prohlídky a měření srdeční činnosti mohou pomoci včas diagnostikovat infarkt myokardu nebo odhalit různé poruchy. Přečtěte si, jak si můžete sami provést měření EKG.
meranie ekg

Jak se EKG měří a co se z něj dozvíte?

EKG (elektrokardiograf) měří a zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. Lékařům pomáhá včas zachytit některé srdeční vady, jako jsou arytmie, ischemie, infarkt myokardu nebo jiné změny srdečního rytmu

Měření EKG se provádí v ordinaci lékaře pomocí profesionálního a velmi přesného zařízení. U standardního přístroje vyškolený pracovník připevní na tělo 10 elektrod (přístroj z těchto elektrod vygeneruje 12 svodů), které snímají srdce z různých stran. Jedna z nich (nejčastěji černá) slouží k uzemnění. Během měření byste neměli mluvit. Může se stát, že vás lékař požádá, abyste po určitou dobu nedýchali. Celé EKG vyšetření by nemělo trvat déle než 10 až 15 minut

Výsledkem měření EKG je elektrokardiogram, který se skládá z opakujících se skupin výchylek, které odpovídají srdečním tepům, označovaných také jako EKG křivky. Grafický záznam může správně vyhodnotit pouze zkušený lékař, i když modernější EKG přístroje již dokáží výsledky analyzovat samy. Kromě diagnostiky je EKG běžnou součástí preventivních prohlídek u osob starších 40 let. 

Proč by se mělo EKG provádět pravidelně?

  • Umožňuje včas odhalit srdeční poruchy, a díky tomu můžete předejít větším zdravotním problémům. 
  • U pacientů s již diagnostikovanými srdečními poruchami pomáhá monitorovat srdeční činnost a umožňuje lékařům přizpůsobit léčbu tak, aby byla co nejúčinnější.
  • Včas odhalí počínající nebo probíhající infarkt myokardu, a to ještě dříve, než pocítíte první příznaky.

Jak si změřit EKG doma?

Kromě profesionálních EKG přístrojů můžete svou srdeční aktivitu kontrolovat pomocí chytrých hodinek. Ale ne jen tak ledajaké chytré hodinky, pouze ty, které byly certifikovány příslušnými úřady. To zajistí, že splňují určitou kvalitu a standardy, které zaručí přesnější měření EKG.

měření EKG doma

Zdroj: bigstock.com

Další možností, jak si doma změřit EKG, je použití tlakoměru. Například tlakoměr OMRON M7 Intelli IT má funkci AFib, která provádí 3 měření s odstupem 30 sekund. Díky tomu vás může upozornit na riziko možné fibrilace síní. Pokud chcete přesnější měření EKG, sáhněte po přístroji OMRON COMPLETE, s nímž můžete pořídit i elektrokardiogram. Všechny výsledky ukládá do aplikace a vy k nim máte velmi snadný přístup. 

Jak funguje měření EKG prostřednictvím chytrých hodinek? 

Většina modelů hodinek měří na podobném principu. V nabídce vyberete manuální měření, nasadíte hodinky na zápěstí a podle pokynů přiložíte prst na určené místo. Počkáte 30 sekund, během kterých proběhne měření EKG. Po změření hodinky vyhodnotí vaši srdeční činnost a případně odhalí neobvyklé rytmy, které by mohly naznačovat problém. Nejčastěji se jedná o fibrilaci síní. 

Výsledné měření můžete také exportovat do souboru PDF a ukázat ho svému lékaři. Zejména v případě, že měření odhalí nějaké nepravidelnosti. Profesionální EKG přístroj pak nepravidelnost potvrdí nebo vyvrátí. Lékař pak upřesní možnou diagnózu a upraví léčbu. 

Výhody domácího měření EKG 

  • Pohodlné měření i doma: Nemusíte cestovat ani s sebou nosit EKG holter nebo jiné přístroje.
  • Propojení s vaším chytrým telefonem: K naměřeným datům je velmi snadný přístup, protože jsou uložena ve vašem mobilním telefonu. Údaje tak můžete poslat nebo ukázat svému praktickému lékaři.
  • Hodinky mají další senzory: kromě srdečního tepu mohou monitorovat také fyzickou aktivitu, úroveň stresu a spánek. Získáte tak komplexnější přehled o svém celkovém zdravotním stavu. 
  • Motivují vás ke zdravějšímu životnímu stylu: podrobnějším měřením a kontrolou můžete být motivováni k větší fyzické aktivitě. 

Nevýhody domácího měření EKG

  • Přesnost: Ne všechny hodinky s funkcí měření EKG jsou tak přesné jako profesionální EKG přístroje. Přesnost měřicích zařízení (tlakoměru i hodinek) může být ovlivněna také tím, zda jste správně umístili snímače a jak jste se pohybovali.
  • Nezachytí složitější srdeční vady: ne všechny srdeční arytmie, zejména ty, které se vyskytují v nepravidelných intervalech, mohou chytré hodinky zachytit. 
  • Omezené možnosti měření: Hodinky a levnější měřiče krevního tlaku poskytují pouze některé informace. Nemají také tak podrobné informace o srdeční činnosti jako profesionální EKG. 

Pamatujte, že měření EKG pomocí hodinek nebo domácího tlakoměru nenahrazuje lékařské vyšetření. Proto jejich použití považujte spíše za kontrolní a nikdy z výsledků nevyvozujte závěry. Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, obraťte se na svého praktického lékaře.